Capaciteitsberekening Aquafix Lamellenafscheiders.

Uitgangspunten bij de capaciteitsberekening van Lamellenafscheiders. Als uitgangspunt voor de bepaling van de benodigde de capaciteit van een lamellenafscheider hanteren we de aanbevelingen “Beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakken” (WRW. 2003) en “Aanvulling bezinkvoorzieningen voor regenwaterafvoer” (28 januari 2005).

De uitgangspunten die belangrijk zijn om de juiste capacietit te bepalen zijn:

 • Wat dient er af gescheiden te worden?
 • Hoeveel dient er afgescheiden te worden? (hoe groot is het terrein oppervlak)

Bij een terreinafwatering, is belangrijk:

 • Waar (welk deel van het land) is het project?
 • Wat is het materiaal van de ondergrond (asfalt, klinker, etc.)?
 • Wat gebeurt er op het terrein (de situatie), wat is de vervuilingsgraad?
 • Hoeveel mag er geloosd worden op het stelsel waar geloosd gaat worden?
 • Kan de lozing plaats vinden onder vrij verval?
 • Hoe wordt het water afgevoerd van het terrein (kolken, goten, etc.)?
 • Hoeveel lozingspunten en welke type lozingspunten zijn er?
 • Wat is het berekende leidingwerk waar op geloosd wordt (IN/UIT)?
 • Wordt er geloosd op open water of riolering?
 • Wat is de eis van de hoeveelheid te behandelen afvalwater?
 • Zijn er kwaliteitseisen opgesteld aan de lozing?
 • Wordt afdekking van de afscheider belast met licht, middel of zwaar verkeer?

Aan de hand van bovenstaande gegevens, kan er een capaciteitsberekening worden opgesteld en kan het type Lamellenafscheider worden bepaald. Voor vragen of advies kunnen de medewerkers van Aquafix Milieu u ook op locatie van dienst zijn.


 
goto E-Smart.nlgoto Beheren